ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC จันทบุรี > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน จันทบุรี > ทรัพยากร-ความรู้
ทรัพยากร-ความรู้ เป็นที่จัดเก็บ กรณีตัวอย่างการเยี่ยมบ้าน ,แบบฟอร์ม, แนวทาง,วิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงาน.  

» Subcategories:

 
แบบฟอร์มต่างๆ
แม่แบบ Paliative care จันทบุรี
แบบการตอบกลับการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโรคทั่วไป
แบบการตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วย Acute STEMI (Uncompllcated)
» ห้วข้ออื่น
ความรู้วิชาการ
ประกาศทั่วไป
คู่มือ
คู่มือการใช้งาน coc ทั่วไป
วิธีปักหมุดหลังคาเรือนในระบบ coc
คูมือการใช้งาน coc สำหรับ รพศ รพช
 

» เรื่องในหมวดนี้:

 

ยังไม่มีเรื่องในหมวดนี้

 

» เรื่องยอดนิยม: เข้าชม
 แม่แบบ Paliative care จันทบุรี 513
 แบบการตอบกลับการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโรคทั่วไป 28
 แบบการตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วย Acute STEMI (Uncompllcated) 27
 แบบตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านหลังผ่าตัดหัวใจ 12
 แบบตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วย หลังตรวจสวนหัวใจ 7
 แบบการตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วย Permanent Pacemaker 4
 
» เรื่องเพิ่มเข้ามาใหม่: วันที่เพิ่มเข้า
 แบบตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านหลังผ่าตัดหัวใจ 06/01/2021 10:04:12
 แบบการตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วย Acute STEMI (Uncompllcated) 06/01/2021 09:58:31
 แบบการตอบกลับการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโรคทั่วไป 06/01/2021 09:44:10
 แบบการตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วย Permanent Pacemaker 06/01/2021 09:29:44
 แบบตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วย หลังตรวจสวนหัวใจ 06/01/2021 09:27:13
 การดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วยOn Permanent Pacemaker 06/01/2021 09:12:06
 

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811