ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC จันทบุรี > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน จันทบุรี > ทรัพยากร-ความรู้
» พื้นที่: แบบฟอร์มต่างๆ  (Go back)

» Subcategories:

 
แบบตอบกลับผู้ป่วยหัวใจ On Permanent Pacemaker
การดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วยOn Permanent Pacemaker
แบบการตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วย หลังตรวจสวนหัวใจ
 

» เรื่องในหมวดนี้:

 
แม่แบบ Paliative care จันทบุรี Article rated 5.0/5.0
แม่แบบ Paliative  care จันทบุรี
แบบตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านหลังผ่าตัดหัวใจ Article not rated yet
แผนการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ การติดตามดูแลผู้...
แบบการตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วย Acute STEMI (Uncompllcated) Article rated 5.0/5.0
การติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน วันที่......................................................................................ชื่อ-...
แบบการตอบกลับการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโรคทั่วไป Article not rated yet
การติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้านทั่วไป วันที่เยี่ยมผู้ป่วย……………&h...
แบบการตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วย Permanent Pacemaker Article not rated yet
การติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน วันที่.........................................อายุ..................ปี การวินิ...
แบบตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วย หลังตรวจสวนหัวใจ Article not rated yet
การติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน วันที่.........................................อายุ..................ปี การวินิ...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811